AVG – Privacywet

Privacyverklaring Oldskool Gym 45+
Datum laatste wijziging: 11 December 2018
Uw privacy is belangrijk voor ons.
Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Oldskool Gym 45+ worden verwerkt.
Lees het volgende aandachtig door om te weten hoe Oldskool Gym 45+ met persoonsgegevens omgaat. De term “Persoonsgegevens”; verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, adres, woonplaats, geboorte datum, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van de verwerking van betalingen en voor het toegang verlenen tot Oldskool Gym 45+.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen
U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van het inschrijfformulier, formulieren op onze website, of door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich inschrijft bij Oldskool Gym 45+, reageert op een contactformulier op de website. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboorte datum bevatten, die nodig is om u in staat te stellen van onze diensten gebruik te maken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

1.2 Verwerking van lidmaatschapsgegevens

Meer specifiek, om u toegang tot Oldskool Gym 45+ te verlenen door middel van een lidmaatschap
of het maken van een fitness afspraak moeten wij de volgende informatie verzamelen:
o Naam
o Adres
o Woonplaats
o telefoon nr
o E-Mail adres
o Geslacht (om te weten hoe wij u kunnen aanspreken)
o Geboortedatum (wij hanteren een leeftijdsgrens voor een aantal faciliteiten)
o Bankrekeningnummer – waar nodig voor een incasso

2. Delen van uw informatie.

We delen uw gegevens met de volgende partijen om (en alleen om) onze dienstverlening te optimaliseren. Virtuagym voor het maken van afspraken in de fitness. Oldskool Gym 45+ is wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

3. Gegevensintegriteit en beveiliging.

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze
databanken te beschermen. Onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards. We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4. Uw rechten: toegang en correcties.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via ons contact formulier of schrijf naar Oldskool Gym 45+ inzake “Privacy”, Adres Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen. Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

5. Recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten).

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of
verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op via ons contact formulier of schrijf naar “Oldskool Gym 45+” inzake Privacy”, Energiestraat 9D, 1411 AN, Naarden. Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld. We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan, Virtuagym.

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn.

8. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens.

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van bezoek en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze dienstverlening te optimaliseren.

9. Nieuwsbrief en direct marketing.

We houden u graag op de hoogte door middel van nieuwsbrieven. Deze sturen wij alleen naar onze leden. Bent u geen klant van ons (geweest), zullen we geen nieuwsbrieven of informatie sturen. Wij bieden u een eenvoudige manier om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt, klik op de link in de nieuwsbrief. Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze direct-marketing databank verwijderen. Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienst gerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze services (een afspraak in de fitness).

10. Klachten.

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Oldskool Gym 45+ kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons